Bijgewerkt op:
20 Maart 2018 19:43
Vergaderen in 2017

De Hooizolder is ook in 2018 weer volledig beschikbaar voor uw vergadering of cursus. In vergaderopstelling (rechthoek) biedt de ruimte plek voor groepen tot 16 personen. In schoolbank of collegeopstelling tot 30 personen. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Wifi, flip-over, beamer en projectiescherm zijn aanwezig. Neem gerust contact met ons op met betrekking tot uw wensen.

Bezoekboerderij Plomp

In 2011 en 2012 is het project 'Bezoekboerderij Plomp' uitgevoerd waarvoor een subsidie is ontvangen. De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage en een provinciale bijdrage en is in het kader van het Ontwikkelingsplan LEADER.

Voor dit project zijn er extra voorzieningen op onze bezoekboerderij gerealiseerd waardoor we bezoekers meer te bieden hebben en het contact met en kennis over het melkveebedrijf bij de bezoekers verbeterd is. Er zijn enkele ‘basis’ faciliteiten gekomen of verbeterd waardoor we grotere groepen kunnen ontvangen. Daarnaast is er een boerenbuitenterras aangelegd, welke de verbinding is geworden tussen de vergaderruimte en het melkveebedrijf. Vergadergroepen hebben tijdens een ‘break’ vanaf dit terras zicht op de stallen en omgeving en kunnen gemakkelijk de ‘doe-het-zelf-excursie’ starten. Hiervoor is er een (schone) looproute over het bedrijf gemaakt langs de verschillende bedrijfsonderdelen waardoor de bezoekers een goed beeld van een moderne melkveebedrijf in een veenweidegebied krijgen. De route is voorzien van informatiepanelen. Ook is er een factsheet in het Nederlands en Engels ontwikkeld die informatie over het bedrijf geeft. Al laatste is er een groen wandelpad met bruggetjes aangelegd door de geriefbosjes en landerijen rondom de boerderij. Met behulp van een kaartje kunnen bezoekers deze lopen.

Doe-het-zelf looproute

Sinds kort is er een 'doe-het-zelf' looproute op de boerderij beschikbaar. Bezoekers van de Hooizolder kunnen tijdens een break zelf even een korte route lopen over het bedrijf, in de stal en bij de melkrobots kijken. Informatiepanelen onderweg geven de route aan en geven informatie over de boerderij. Kijk hier alvast voor de plattegrond boerderij.

Boerenbuitenterras in gebruik

Vorig jaar is er een boerenbuitenterras aangelegd waar de bezoekers van de Hooizolder even hun benen kunnen strekken, bij mooi weer kunnen lunchen of na afloop van een vergadering een drankje kunnen drinken. Het terras biedt goed uitzicht op de stal, de koeien en de omgeving.

 

boerenbuitenterras

Boerenpalet
Eind 2010 is het boek 'Boerenpalet', geschreven door Jan Buijs, gepresenteerd. In dit boek staan 11 bedrijfsreportages van inspirerende agrariers in een veranderend veenweidegebied. Eén hoofdstuk gaat over ons bedrijf: De Hooizolder
Artikel over De Hooizolder
In het magazine Veenstroom van 2 oktober 2010 is een artikel te lezen over De Hooizolder: Vergaderen tussen zwartbonte koeien. Artikel Veenstroom blad1 Artikel Veenstroom blad2
Uitbreiding parkeervoorziening

De parkeervoorzieningen bij de Hooizolder zijn uitgebreid. Op het erf nabij de Hooizolderingang kunnen nu ruim 15 auto's worden geparkeerd. Daarnaast zijn er op het terrein van de boerderij nog meer parkeer mogelijkheden.

parkeren

Koeien in de wei

In april zijn de koeien weer de wei in gegaan. De winterperiode op stal is hiermee definitief afgesloten. Wel gaan ze overdag individueel vanuit de wei naar de stal om gemolken te worden door de melkrobots. Als dat gebeurd is kunnen ze weer naar buiten.

Voorjaar!

Het voorjaar is begonnen; de lammetjes zijn geboren op de boerderij!

Lammentjes geboren op de boerderij

Stal gecertificeerd

De nieuwe stal die sinds eind 2008 in gebruik is voor de melkkoeien, is nu officieel gecertificeerd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij. Het voldoet daarmee aan verschillende criteria en beoordelingsrichtlijnen op het gebied van dierwelzijn en milieu.

Stal gecertificeerd

De Hooizolder • Geerkade 10 • 3648 NX Wilnis • 0346-241472 • www.opdehooizolder.nl